U Dvorani za sastanke Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije (JURRAKŽ), u petak 14.12.2018.g. u 8.00 sati, održan je interni kolegij na kojem su zaposlenice JURRAKŽ,  Eva Maria Sobotik Pavan i Ksenija Silaj održale prezentacije na temu „Interreg Mediteran“ i „Integrirana teritorijalna ulaganja u RH“ . Obje zaposlenice prethodno su prisustvovale radionicama u organizaciji MRRFEU i aktivno su uključene u navedene programe. 

Eva Maria Sobotik Pavan je predstavila program i novi poziv programa Interreg Med kao jedan od važnih transnacionalnih programa suradnje EU-a, sa glavnim prioritetima i karakteristikama, posebno sa fokusom o mogućnostima za Karlovačku županiju, njezine lokalne jedinice i institucije.

Ksenija Silaj je predstavila ITU kao mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine čiji je cilj promicanje održivog urbanog razvoja, jačanje uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja i suradnje između jedinica lokalne i regionalne samouprave te razvoj administrativnih kapaciteta gradova, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda: Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. Na prezentaciji je predstavljen način provedbe i sustav upravljanja ITU u RH, prednosti ITU mehanizma kroz jačanje administrativnih kapaciteta gradova kao urbanih središta, izrade Strategije razvoja urbanog područja, indikativna raspoloživa sredstva iz Operativnih programa raspoređenih po tematskim ciljevima te koji koraci trebaju biti poduzeti na području grada Karlovca u cilju bolje apsorpcije sredstava kroz ITU mehanizam koji je odobren od Vlade RH na sjednici 6. prosinca ove godine. 

Na sastanku je prisustvovalo 10 članova JURRAKŽ.  Sastanak je zaključio zamjenik ravnatelja Krunoslav Kralj, dipl. ing., s naglaskom na rad na novim programima i projektima. 

Skip to content