Integrirani teritorijalni program

U ovom dijelu web stranice, pronađite sve informacije povezane sa izradom operativnih programa za razdoblje EU 2021.-2027., vezane uz peti cilj kohezijske politike Europa bliža građanima

Europa bliža građanima odnosi se na financiranje održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja te lokalnih inicijativa. Isto se ostvaruje podupiranjem strategija vođenih na lokalnoj razini i održivog urbanog razvoja u cijeloj Europskoj uniji. Posebni ciljevi uključuju poticanje integriranog društvenog i gospodarskog rasta te razvoj u području okoliša na lokalnoj razini, kulturne baštine i sigurnosti, uključujući ruralna i obalna područja.

U svrhu rješavanja posebnih izazova na pod regionalnoj i lokalnoj razini uveden je pojednostavljen pristup lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice. Uredbom o zajedničkim odredbama usklađuje se i pristup ostalim teritorijalnim alatima, uključujući postojeća integrirana teritorijalna ulaganja. Države članice moraju pružati potporu integriranom teritorijalnom razvoju putem istoimenih strategija i ulaganja, lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice ili drugog teritorijalnog alata kojim se pruža potpora inicijativama države članice za ulaganja programirana za EFRR.

Uz navedeno, predviđa se i Europska urbana inicijativa, odnosno program umrežavanja i izgradnje kapaciteta za tijela gradske uprave, u rasponu od 500 milijuna do 1 milijardu eura.

Unutar ovog cilja politike definirana su dva posebna cilja koja se odnose na:

  • poticanje integriranog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulturne baštine kao i sigurnosti u urbanim područjima;
  • poticanje integriranog društvenog i gospodarskog te razvoja u području okoliša na lokalnoj razini, kulturne baštine i sigurnosti, uključujući ruralna i obalna područja, među ostalim s pomoću lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice
Skip to content