Na inicijativu Grada Ozlja i Vatrogasne zajednice Grada Ozlja dana 11. ožujka 2019. u prostorijama Grada Ozlja održao se sastanak na temu izrade Strategije vatrogastva. Sastanku su bili nazočni gradonačelnica Ozlja gđa Gordana Lipšinić, zapovjednik Vatrogasne zajednice g. Marijan Pleskina te predstavnice Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije gđa Daniela Peris i gđa Ksenija Silaj.
Gradonačelnice gđa Lipšinić i Zapovjednik g. Pleskina zajednički su predstavili problematiku vatrogastva na ozaljskom području i ciljeve koji se pokušavaju dostići. S time u vezi potrebno je izraditi strategiju koja će dati osnovnu analizu sa analizom problema i ciljeva te rješenja bitna za kvalitetno i efektivno funkcioniranje vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava u Ozlju. Sa djelatnicama Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije su dogovorene aktivnosti koje se trebaju poduzeti te tijek daljnje suradnje.

Skip to content