Dana 23. lipnja 2020. u 14:00 sati Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije održati će informativnu radionicu za Poziva Europskog socijalnog fonda „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ u dvorani za sastanke Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, na adresi Ulica Jurja Haulika 14, Karlovac.

Cilj informativne radionice je pružiti osnovne informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike javnopravnih tijela sa područja Karlovačke županije, a posebno potencijalnim prijaviteljima i partnerima, a to su centri za socijalnu skrb i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Skip to content