Dana 23. lipnja 2020. u 14:00 sati Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije održala je  informativnu radionicu za poziv Europskog socijalnog fonda „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ u dvorani za sastanke Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, na adresi Ulica Jurja Haulika 14 u Karlovcu.

Uz predstavnike Javne ustanove Regionalne razvojne agencije  Karlovačke županije , sastanku su prisustvovale voditeljice županijskih centara za socijalnu skrb. Predstavljeni su ciljevi poziva, financijski okvir , te aktivnosti predviđene za jačanje kapaciteta  potencijalnih prijavitelja projekta i za širenje djelatnosti samih centara za socijalnu skrb te obiteljskih centara.

Predstavnice centara za socijalnu skrb su izrazile svoje zadovoljstvo prezentiranim ciljevima i mogućnostima poziva  Europskog socijalnog fonda „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije, uz želju za nastavkom suradnje.

U sklopu projekta KaŽu5 EduKA II pruža se besplatna stručna i savjetodavna pomoć u pripremi i provedbi projekata svim javnopravnim tijelima na području Karlovačke županije. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Skip to content