Razvojna agencija Karlovačke županije

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije svoje usluge pruža Karlovačkoj županiji, svim općinama i gradovima te javno pravnim tijelima u Karlovačkoj županiji. 

STATUT

IZMJENE STATUTA

POSLOVNI RAČUN

Karlovačka banka d.d.

HR13 2400 0081 11040732 3

SWIFT: KALCHR2X

Haulikova 14, 47000 Karlovac, Republika Hrvatska

+385 47 61 28 00

OIB: 51670715831

Matični broj: 04925572

Javna nabava

Javna nabava

Javna nabava je provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama – pa tako i Javnoj ustanovi Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije. S obzirom da se prilikom javne nabave raspolaže novcem iz proračuna, odnosno javnim sredstvima, svi postupci javne nabave su javno objavljeni kako bi bili transparentni.

Obavijest o nadmetanju

Obavijest o nadmetanju za postupak: Nabava usluge osposobljavanja djetnika Razvojne agencije (Projekt KaŽU5 EduKA- OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020, KK 10.1.3.016)

Datum objave: 12.10.2017.

Broj objave: 2017/S 0F2-0021086

Skip to content