+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr

Razvojna agencija Karlovačke županije

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije svoje usluge pruža Karlovačkoj županiji, svim općinama i gradovima te javno pravnim tijelima u Karlovačkoj županiji. 

STATUT
IZMJENE STATUTA
POSLOVNI RAČUN

Karlovačka banka d.d.

HR13 2400 0081 11040732 3

SWIFT: KALCHR2X

Haulikova 14, 47000 Karlovac, Republika Hrvatska

+385 47 61 28 00

OIB: 51670715831

Matični broj: 04925572

Javna nabava

Javna nabava

Javna nabava je provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama – pa tako i Javnoj ustanovi Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije. S obzirom da se prilikom javne nabave raspolaže novcem iz proračuna, odnosno javnim sredstvima, svi postupci javne nabave su javno objavljeni kako bi bili transparentni.

Sukob interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi. Temeljem čl.  80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj: 120/16) Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod:

Sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije ne smije sklapati  ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju) sa slijedećim gospodarskim subjektima:

1. Kordun d.d., Slunj, Školska 27, 47240 Slunj

2. Obrt 3M, Trg dr. F.Tuđmana 16, 47240 Slunj.

3. ACM Projektni biro d.o.o., Haulikova 20b, 47000 Karlovac

Obavijest o nadmetanju

Obavijest o nadmetanju za postupak: Nabava usluge osposobljavanja djetnika Razvojne agencije (Projekt KaŽU5 EduKA- OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020, KK 10.1.3.016)

Datum objave: 12.10.2017.

Broj objave: 2017/S 0F2-0021086