Implementacija e-obrasca i e-pisarnice

Naziv projekta: IMPLEMENTACIJA E-OBRASCA I E-PISARNICE

Program: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Nositelj: Grad Ozalj

Partneri: nema

Trajanje: 21. studenoga 2019. – 21. prosinca 2020.

Status: završen

Vrijednost projekta: 323.645,10 HRK (Iznos potpore: 108.200,00 HRK)

Uloga Razvojne agencije Karlovačke županije: izrada projektne prijave i popratnih dokumenata

Opis projekta: Projekt je imao za cilj značajno urediti, unaprijediti, olakšati i ubrzati usluge koje Grad Ozalj pruža svojim građanima. Implementacijom e-Obrazaca omogućila se jednostavnija i efikasnija potpora u automatizaciji poslovnih procesa baziranih na obrascima koji su zamijenili obrasce koji su se koristili u papirnatom formatu, kako interno, tako i prema vanjskim subjektima (fizičkim i pravnim). Digitalizirala se i pisarnica koja služi za digitalno urudžbiranje predmeta i dokumenata te je time ubrzan rad i komunikacija službenika, čime se postigao efikasan i transparentan rad javne uprave. Implementacijom e- Obrazaca i e-Pisarnice smanjili su se troškovi poslovanja (troškovi papira, tonera, amortizacija pisača, trošak rada na ručnoj obradi, troškovi dolazaka na šaltere), te povećala produktivnost djelatnika Grada. Također, povećala se sigurnost i u potpunosti otklonio rizik od gubljenja dokumenata te se osigurala digitalna arhiva koja se može kopirati na sekundarnu lokaciju. Smanjio se i negativan utjecaj na okoliš, zbog značajno smanjene količine papira na ulazu, interno i na izlazu iz sustava.

Skip to content