Uključivanjem u EIB-ovu Inicijativu za zapošljavanje mladih (Jobs for Youth Initiative), HBOR krajnjim korisnicima kredita koji zapošljavaju i/ili će zaposliti mlade osobe omogućava dodatnu pogodnost u vidu sniženja kamatne stope za 50 baznih bodova. Mlada osoba je ona koja ima najmanje 15 godina, a najviše 30 godina u trenutku zapošljavanja/osposobljavanja.

Krajnji korisnici prihvatljivi za umanjenje kamatne stope su mali i srednji poduzetnici koji ispunjavaju najmanje jedan od sljedeća četiri kriterija:

 • tijekom 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za kredit u HBOR ili poslovnu banku su zaposlili te još uvijek zapošljavaju najmanje jednu mladu osobu ili planiraju u sljedećih 6 mjeseci zaposliti najmanje jednu mladu osobu, računajući od datuma potpisivanja ugovora o kreditu s krajnjim korisnikom (ova točka obuhvaća radni odnos na neodređeno vrijeme, radni odnos na određeno vrijeme, radni odnos na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, probni rad, pripravnički staž, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, a ne obuhvaća unajmljivanje radnika preko agencija za privremeno zapošljavanje te rad preko učeničkih ili studentskih servisa), ili
 • u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nude strukovno osposobljavanje mladih osoba ili praksu/programe osposobljavanja mladih osoba te postoji pisani dokaz da je mlada osoba/mlade osobe koristila takve usluge, ili
 • u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit imaju sklopljen ugovor o suradnji za zapošljavanje mladih osoba sa školom ili obrazovnom institucijom koja pruža sveučilišni ili stručni studij (npr. za vrijeme ljetne prakse) te postoji pisani dokaz da je mlada osoba/mlade osobe koristila takve usluge, ili
 • u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit već koriste potpore kroz nacionalne mjere za poticanje zapošljavanja (mladih osoba).

Kao potvrdu o navedenom uz Zahtjev za kredit krajnji korisnik dostavlja i popunjenu „Izjavu o ispunjenju kriterija za zapošljavanje mladih“.

Mjera se odnosi na nove zahtjeve za kredit u okviru postojećih programa kreditiranja HBOR-a:

 • Infrastruktura
 • Zaštita okoliša
 • Energetska obnova zgrada
 • Gospodarstvo
 • Brodarstvo
 • Nova proizvodnja
 • Restrukturiranje
 • Turizam
 • Malo i srednje poduzetništvo
 • Poljoprivreda i ujednačeni razvoj
 • Početnici
 • Poduzetništvo mladih
 • Pronalasci
 • Žene poduzetnice
 • Trajna obrtna sredstva

Trenutne kamatne stope HBOR-a za financiranje investicija iznose 2, 3 ili 4%, a ovom mjerom se dodatno snižavaju za 0,5% (50 baznih bodova).

Mjera se primjenjuje na cijeli rok otplate kredita. Predviđena sredstva za provedbu mjere su ograničena.

Detalji su dostupni na mrežnoj stranici HBOR-a, a potencijalni korisnici se s dodatnim pitanjima mogu obratiti na adresu elektroničke pošte: [email protected] ili na broj telefona: 01/ 45 91 666.

Skip to content