Radi se o još jednoj uspješnoj suradnji Grada Ozlja i Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije. Naša Razvojna agencija je izradila cjelokupnu projektnu prijavu, uključujući i Investicijski studiju, te sve ostale prateće dokumente, te pružila podršku Gradu Ozlju prilikom samog procesa prijave projekta.
Konkretno radi se bespovratnim sredstvima kroz Javni Poziv „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ koji je raspisan u svibnju 2017. godine, te za cilj ima razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.
Izgradnjom 398 metara nove dvosmjerne prometnice, 796 metara nogostupa i biciklističkih staza, 375 metara sustava oborinske kanalizacije, nastavno na željezničko cestovni prijelaz, stvoriti će se osnovni preduvjeti za stavljanje u funkciju sjevernog dijela zone Lug. Navedenim zahvatima, očekuje se dodatna aktivacija 21 ha površine parcela zone, najmanje osam novih poduzetnika i 120 novozaposlenih djelatnika.

Skip to content