U organizaciji Europske komisije proteklog tjedna (od 9.-11.10.) održao se „Godišnji sastanak predstavnika Informacijskih centara Europe Direct (EDIC) u Pragu na kojem je prisustvovala predstavnica Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije i EDIC Karlovca. Na sastanku se moglo više saznati o strateškim prioritetima Europske komisije za razdoblje 2019.-2024. Konferencija je bila podijeljena po prioritetima ministarstava pa su tako dane smjernice o novim europskim politikama i komunikacijskim prioritetima, kako povećati uključenost i interakciju stanovnika EU o pitanjima budućnosti EU, komunikaciji vezano za klimatske promjene, ekonomiji koja radi za ljude, migracijama, otvorenoj trgovini te integraciji lokalne dimenzije u korporativne komunikacije EU i sličnim temama. Naglasak je bio na komunikaciji i kako uspješno iskomunicirati važna pitanja EU.


Drugi dan konferencije naglasak je bio na radionice. EDIC Karlovac prisustvovao je radionici izgradnje bliskih odnosa s Italijom te radionici najbolje prakse suradnje s lokalnim medijima. Konferencija je završila u petak u kasnijim popodnevnim satima. Svi EDIC centri diljem EU bili su smješteni u Hilton hotelu u Pragu.

Skip to content