Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga. Sufinanciranje je moguće ostvariti za izradu dokumentacije za jednu ili više lokacija.

            Ovim Pozivom osigurava se odgovarajuća razina pripremljenosti projekata za prijavu za sufinanciranje sredstvima Modernizacijskog fonda i iz drugih izvora.

            Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Očekivani učinak provedbe Poziva je godišnje smanjenje preuzete električne energije iz elektroenergetske mreže.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su javni isporučitelji vodnih usluga.

 

Podnošenje prijava na Poziv započinje 18. listopada 2022. godine od 9:00 sati.

Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 10.000.000,00 kuna (1.327.228,08 eura).

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, pri čemu Korisnik može ostvariti sufinanciranje za provedbu Projekta kako slijedi:

  • do 80% opravdanih troškova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40% opravdanih troškova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske,

odnosno sveukupno u iznosu do najviše 400.000,00 kuna (53.089,12 eura) 2 za sve opravdane troškove na svim lokacijama.

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom obvezne dokumentacije na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom putem prijamnog ureda Fonda, na adresu: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga (EnU-8/22) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr).

Skip to content