Predmet ovog Javnog poziva je sufinancirane izrade projektno-tehničke dokumentacije za razvoj novih tehnologija i pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa na koji se primjenjuje Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021).

Navedeno podrazumijeva dokumentaciju za razvoj pilot-projekata i novih tehnologija energetske oporabe i prerade otpada u materijale koji se uporabljuju kao gorivo ili drugo sredstvo za proizvodnju energije.

Otpad koji je po ovom Javnom pozivu prihvatljiv, a na koji se primjenjuje Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) je komunalni otpad, biootpad, biorazgradivi otpad te sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 106/2022) gorivi otpad (gorivo iz otpada).

Sukladno hijerarhiji gospodarenja otpadom navedeni otpad treba biti pogodan za energetsku oporabu odnosno superioran odlaganju, a inferioran materijalnoj oporabi, a sve sukladno Direktivi o otpadu.

Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva u javnom i privatnom vlasništvu.

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv započinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati bespovratna sredstva (subvencije) trgovačkim društvima do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 50.000,00 eura po jednoj prijavi.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 400.000,00 EUR.

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici u tiskanom i digitalnom formatu (.xls, .pdf, word) na CD-u/DVD-u/USB-u na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

 

Zatvorena omotnica mora sadržavati:

  • datum i vrijeme zaprimanja u poštanskom uredu ili štambilj, datum, vrijeme i potpis o zaprimanju u Prijemnom uredu Fonda,
  • naznaku „Prijava na Javni poziv za sufinanciranje dokumentacije za pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa“ (JP EU-5/2023),
  • naziv i adresu prijavitelja.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot-projekta vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa (JP EU-5/2023) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

Skip to content