Ovim Pozivom osigurava se provedba mjere TR-6 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. „Financijski poticaji za energetski učinkovita vozila”. Navedena mjera predstavlja alternativnu mjeru politike za postizanje dijela obveznog kumulativnog cilja ušteda energije u krajnjoj potrošnji energije. Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01 %. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 90 novih energetski učinkovitih vozila. Sukladno Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine” broj 98/21) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine” broj 30/22) nositelj ušteda koje će biti ostvarene provedbom ovog Poziva je Fond.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • tijela državne uprave,
  • javne ustanove,
  • trgovačka društva u javnom sektoru,
  • proračunski i izvanproračunski korisnici te
  • ostali pravni subjekti (osim udruga)

Podnošenje prijava na Poziv započinje 21. lipnja 2022. godine od 9:00 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 5.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

Skip to content