Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje aktivnosti koje doprinose edukaciji i informiranju javnosti.

Svrha ovog Javnog poziva je provedba aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja te edukacije komunalnog redarstva u pogledu provedbe obveze iz Zakona o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21).

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada i povećanju stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 1.000.000,00 €.

 

Prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda u visini do 15.000,00 €.

Prijava za sufinanciranje nabave usluga po ovom Javnom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici u tiskanom i elektroničkom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u:

  • na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80,

10 000 Zagreb

  • s naznakom „Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva (JP ZO-3/2023) — prijava, dostavlja se
  • s navedenim nazivom i adresom podnositelja prijave
  • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni poziv za sufinanciranje provođenja izo-info aktivnosti o gospodarenju otpadom (JP ZO 3/2023) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr).

Skip to content