Cilj ovog Javnog poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično  pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

 

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave).

 

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 19. lipnja 2023. godine od 9:00 sati, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/21) u udjelu do 80% opravdanih troškovaukupne vrijednosti ulaganja.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 17.000.000,00 EUR.

Po jednoj prijavi prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda najviše do 350.000,00 EUR.

 

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici u tiskanom i elektronskom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u:

  • na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
  • s naznakom „Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO-9/2023)“
  • s naznačenim nazivom i adresom prijavitelja
  • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO 9/2023) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr).

Skip to content