Predmet ovog Javnog poziva je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš.

Svrha Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš“ (tzv. “divlja odlagališta”) za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima prirode za su/financiranje troškova.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne samouprave
 • javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode

 

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 29. lipnja 2023., a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije  istekom  kalendarske  godine  31.  prosinca  2023.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda („Narodne novine“ broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/21) na sljedeći način:

 1. Za projekte uklanjanja otpada odbačenog u okoliš

 

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i to:

 1. do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu okoliša i prirode, energetsku učinkovitost te obnovljive izvore energije u Republici Hrvatskoj, na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog nadležnog ministarstva.

Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 200.000,00 € po jednoj prijavi, uz priloženu Izjavu (Obrazac 3.).

 1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske (Zakon o područjima od posebne državne skrbi, „Narodne novine”broj 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18) i u prvoj skupini otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima („Narodne novine“ broj 116/18, 73/20)

 1. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima („Narodne novine“ broj 116/18, 73/20)), odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje(Zakon o brdsko-planinskim područjima („Narodne novine“ broj 118/18) i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja („Narodne novine“ broj 24/19)

 1. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 80%, 60% ili 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 110.000,00 €.

 1. Za projekte uklanjanja otpada odbačenog u speleološke objekte

 

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima prirode koje su nadležne za upravljanje speleološkim objektima sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/2013, 15/2018, 14/19, 127/19) u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode.

Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 110.000,00 €.

 

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 6.000.000,00 €.

 

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici u tiskanom i elektroničkom obliku na USB-u:

 • na adresu: Fond za zaštitu okoIiša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 • s naznakom „Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš“ (JP ZO-1/2023)“
 • s navedenim nazivom i adresom prijavitelja.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) (ZO-1/2023) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr).

Skip to content