Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) (ZO-4/2021). Javni poziv objavljen je u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr). U nastavku možete pronaći osnovne informacije o Javnom pozivu, a detalji su dostupni na poveznici: https://www.fzoeu.hr/docs/JP%20ZA%20NEPOSREDNO%20SUFINANCIRANJE%20UKLANJANJA%20OTPADA%20ODBACENOG%20U%20OKOLIS%20(tzv.%20divlja%20odlagalista)%20(ZO-42021).pdf

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) radi neposrednog sufinanciranja sredstvima pomoći jedinicama lokalne samouprave za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) u svrhu zaštite okoliša i njegovih sastavnica, te sprečavanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš. Svrha je provedba mjere i aktivnosti propisane Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (Mjera 4.5. sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš). Cilj je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje, te stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (JLS) koje ispunjavaju sve uvjete javnog poziva.

Iznos raspoloživih sredstava je 28.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore iznosi 40%, 60% ili 80%, ovisno o vrsti ulaganja (detaljnije u Javnom pozivu).  Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn.

Prihvatljivi i opravdani troškovi su sljedeći:

– Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, izrađen od ovlaštene pravne osobe;

– Geodetska snimka lokacija/e ukoliko je potrebno raditi;

– Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju i

– Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju.Rok za prijave je do 20. srpnja 2021.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=148

 

Skip to content