Svrha ovog Poziva je opremanje javnih ustanova potrebnom opremom u svrhu ograničenja korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanja otpadne plastike i drugih vrsta otpada u zaštićenim područjima prirode. Važnu ulogu ima informiranje, promotivne akcije i edukacija šire javnosti što uključuje i stanovnike okolnog područja, djelatnike javnih ustanova, posjetitelje, ugostitelje kao i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju svoje usluge u zaštićenim područjima prirode, s naglaskom na ograničavanju korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda, štetnosti plastike u prirodi, i mogućnosti smanjenja plastike u svakodnevnoj uporabi. Ovim Pozivom podupiru se mjere koje doprinose smanjenju ekološkog otiska u zaštićenim područjima prirode, očuvanja njihovih ekosustava i klimatskim ciljevima.

Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Javnog poziva su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima osnovane sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Sredstva

Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (,,Narodne novine” broj 18109, 042112, 73113, 29114, 155114, 132121) i to: do 80% iznosa opravdanih troškova za projekte koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, sukladno posebnom propisu.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Pozivu najviše do 150.000,00 kn po podnesenom zahtjevu. Ukoliko učešće Fonda u opravdanim troškovima prelazi iznos 150.000,00 kn, postotna učešće Fonda srazmjerno će se umanjiti.

 

Raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznose 4.000.000,00 kn.

 

Rok za dostavu prijava na Javni poziv završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

 

Više o natječaju na https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=175

Skip to content