Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio je Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/21).

Dokumentacija poziva dostupna je na stranizama Fonda: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Predmet ovog poziva je sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru i to: električnih bicikala (5-15 kom), turističkih vozila i vozila kategorija L1- L7 na električni pogon, zatim vozila M1 kategorije na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik, vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik.

Potencijalni prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga) sa sjedištem na području Republike Hrvatske te predstavljaju javne naručitelje i naručitelje u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava.

Prijave se podnose putem sustava ePrijave koji se nalazi na mrežnoj stranici Fonda https://prijave.fzoeu.hr.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. srpnja 2021. godine u 9:00 sati. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Skip to content