Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine.

Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 17. svibnja 2024. godine od 9:00 sati.

Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

Skip to content