Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 28. ožujka 2024., a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine.

Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO 5/2024) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

Skip to content