U petak 17.03.2017. je održan seminar Financijsko upravljanje projektom kojeg je organizirala Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o. u okviru projekta KaŽu5 EduKa, a koji je bio namjenjen  jedinicama lokalne uprave i samouprave te tijelima s javnopravnim ovlastima koja planiraju ili već provode projekte, a koji će se financirati sredstvima proračuna i EU sredstvima.

Teme seminara bile su:

  • postupak dodjele bespovratnih sredstava i potpis Ugovora4obveze koriniksa po potpisivanju Ugovora o dodjeli besovratnih sredstava i u provedbi projekta
  • opći i posebni uvjeti Ugovora
  • identifikacija zadata koje treba obaviti nakon potpisa Ugovora
  • početni plan zahtjeva za nadokandu sredsatva (+ vježba na primjeru)
  • zahtjev za predujam (+ vježba na primjeru)
  • sporazum o partnerstvu (+ vježba na primjeru).

Financijsko upravljanje projektom

Skip to content