Excover

Naziv projekta: EXPERIENCE, DISCOVER & VALORISE HIDDEN TREASURE TOWNS AND SITES OF THE ADRIATIC AREA (Akronim: EXCOVER)

Program: Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

Nositelj: Javna ustanova razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA

Partneri: Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Sveučilište u Zadru, Primorsko-goranska županija, Unione territoriale intercomunale Della Carnia, Alma mater studiorum – Università di Bologna, Università degli studi di Udine, Comune di Rive d’Arcano, Delta 2000 – Società Consortile A R.L., Comune di Campobasso, Ente Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello, Comune di Predappio i Montefeltro Sviluppo Società Consortile A R.L.

Trajanje: 01.01.2019. – 30.06.2022.

Status: završen

Vrijednost projekta: 2.474.876,05 EUR (pri čemu Europska unija financira projekt s 2.103.644,64 EUR, a vlastito sufinanciranje partnera iznosi 371.231,41 EUR).

Uloga Razvojne agencije Karlovačke županije: partner

LINK na web stranicu projekta: https://www.italy-croatia.eu/web/excover

Opis projekta: Glavni cilj projekta je bio pridonijeti povećanju broja turista u skladu sa kulturnim i prirodnim potencijalom odabranih destinacija u Hrvatskoj i Italiji te smanjiti turističku sezonalnost obiju zemalja. Projektom se htjelo  doprinijeti ravnomjernijem rasporedu turista te rasteretiti područja prevelike koncentracije turista smještena uglavnom na obali. Ova nepravilnost povezana je s nedostatkom adekvatnog lanca turističke ponude. Rezultati projekta su uspostava efikasnog turističkog sustava koji će lokalno stanovništvo usmjeriti na korištenje vlastitih sredstava i vještina te brendiranje novih destinacija. Boljim i učinkovitijim marketingom te sudjelovanjem lokalnog stanovništva cilj je postignut, a turistički tokovi usmjereni na veći broj do danas skrivenih lokacija. Projektom se razvila strategija koja ne zahtjeva velika ulaganja i omogućuje održivo korištenje resursa. Svrha projekta bila je identificirati inovativna rješenja za razvoj turizma malih gradova s dragocjenim lokalnim vrijednostima koja imaju mali broj turističkih posjeta te smanjiti jaz između postojećih resursa i broja turista i doprinijeti boljoj teritorijalnoj i sezonskoj raspodijeli turističke posjećenosti mjesta u Hrvatskoj i Italiji koja je koncentrirana uglavnom na nekoliko obalnih područja i svega nekoliko gradova.

Excover je postigao dva glavna rezultata, koji su međusobno zavisni jedan o drugome:

Prvi je eksterno orijentiran i sastoji se od poduzimanja koherentnih aktivnosti kako bi se promovirala i valorizirala na međunarodnom i nacionalnom tržištu malo poznata ili u potpunosti nepoznata mjesta koja imaju turistički potencijal zahvaljujući potencijalu njihove kulturne i/ili prirodne baštine.

Drugi je interno orijentiran i sastoji se od izgradnje zajednica orijentiranih na turizam i ugostiteljstvo posredstvom promocije ekonomije dijeljenja kao lokalnog ponudbenog lanca i identifikacije najmanje jedne destinacijske menadžment kompanije za svako područje kao pokretača marketinškog i turističko-ugostiteljskog procesa.

Kombinacija i integracija ova dva glavna očekivana rezultata doprinosi borbi protiv sezonalnosti u turizmu na prekograničnom programskom području jer se promoviraju područja u unutrašnjosti Hrvatske i Italije čiji turistički proizvodi su neovisni u odnosu na proizvode „sunce, more i plaže“ koji su po definiciji sezonski. https://www.youtube.com/watch?v=_NULWYhLSfQ

Skip to content