Ozaljsko komunalno poduzeće Azelija Eko d.o.o. od sada ima mnogo moderniji vozni park:   nabavili su najsuvremenije komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada, i to plastike, papira i stakla. Dobili su ga zahvaljujući uspješno prijavljenom projektu sufinanciranom sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda – Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Projekt je vrijedan 603.510,00 kuna, a Europska unija sufinancira 85 posto, odnosno 512.983,50 kuna. Trajanje projekta je 14 mjeseci, od 21. srpnja 2020. do 21. rujna 2021.

Vozilo je nabavljeno od tvrtke TEHNIX, čiji su djelatnici već obavili i obuku s djelatnicima Azelije Eko d.o.o. Vozilo troši malo goriva, ima nisku emisiju CO2 plinova, lijepog je dizajna, jednostavno za rukovanje i sigurno za djelatnike, rekao je komercijalni direktor Željko Horvat. „Takva vozila mogu raditi u jednoj smjeni ili u sezoni u tri ili više smjena. Isto tako, vozilo je opremljeno kamerom i sustavom snimača od tri terabajta gdje praktično mjesec dana se bilježi sva aktivnost kod prikupljanja otpada“, naglasio je Horvat.

Na području odvojenog prikupljanja otpada, njegove oporabe, recikliranja i kompostiranja, Republika Hrvatska, pa i gradovi i općine na području Karlovačke županije, još ima mnogo posla. Prema planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017. – 2022., cilj je odvojeno prikupiti 60 posto proizvedenog komunalnog otpada.

Ozalj, zajedno sa susjednim općinama, krupnim koracima ide prema tom cilju. Ovoga trenutka odvojeno se, bez glomaznog otpada, prikupi 45 posto miješanog komunalnog otpada, a zahvaljujući novom vozilu učinkovitost bi trebala biti mnogo veća. Vozilo je nabavljeno za područje grada Ozlja i općina Žakanje, Kamanje i Ribnik, na kojima Azelija Eko d.o.o. obavlja javnu uslugu prikupljanja otpada.

-Nabavom ovog vozila cilj je da još više prikupimo tih odvojenih frakcija – papir, staklo, plastika, glomazni otpad i ostale koje se mogu izdvojiti. Tako ćemo smanjiti miješani komunalni otpad kako bi ga imali što manje za odvoz na odlagalište, rekao je u direktor tvrtke Azelija Eko d.o.o. Miroslav Cigić.

Da otpad nije smeće, nego može biti vrijedna sirovina, naučili su stanovnici ozaljskog područja odavno. Gradonačelnica Ozlja Gordana Lipšinić istaknula je kako se u brigu o otpadu ulaže godinama, novo vozilo je, rekla je, nadogradnja, a već imaju i planove za budućnost. „Razmišljamo o sortirnoj liniji koja bi nam i tu dimenziju, da budemo sigurni u kvalitetu prikupljene sirovine, još dodatno pojačala”, poručila je gradonačelnica Lipšinić.

Primopredaji vozila prisustvovala je i zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, načelnici općina Ribnik i Žakanje, te predstavnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije koja je pružila stručnu pomoć u pripremi, a sada i u provedbi projekta.

U sklopu projekta u idućim će mjesecima biti održano i pet radionica, na kojima će se lokalno stanovništvo i šira javnost ozaljskog područja informirati i educirati o tome kako sami mogu doprinijeti sprečavanju nastanka otpada, njegovu odvojenom prikupljanju i u konačnici ponovnoj upotrebi i kompostiranju.

Zanimljivo je da slične projekte provode još dva komunalna poduzeća s područja Karlovačke županije. Naime, sufinancirat će se i nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za potrebe Čistoće Karlovac d.o.o. i Čistoće Duga Resa d.o.o., kojima Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije također pružila stručnu pomoć u pripremi, a sada i u provedbi projekta.

Skip to content