U pilot-mjeri sudjelovat će do 24 europska sudionika (države članice, regije ili skupine regija) koji žele preobraziti svoja gospodarstva i društva i voljni su dalje razviti svoj strateški politički okvir za inovacije, industrijski razvoj, tranziciju na održivost te širi gospodarski i društveni razvoj.

Partnerstva za regionalne inovacije predstavljaju komplementarni pristup temeljen na pozitivnim iskustvima sa strategijama pametne specijalizacije. Cilj te inicijative jest poboljšati koordinaciju i usmjerenost regionalnih i nacionalnih politika te politika EU-a u području istraživanja i inovacija kako bi se provela zelena i digitalna tranzicija Europe i riješio problem inovacijskog jaza u EU-u.

Partnerstva će biti čvrsto utemeljena na okviru politika EU-a i poduprirati provedbu europskog zelenog plana, programa Obzor Europakohezijske politike i instrumenta NextGenerationEU. Posebna će se pozornost posvetiti alatima i mehanizmima upravljanja kojima se mobiliziraju višestruki izvori financiranja i politike radi povećanja učinka i koji mogu pomoći da se regionalne i nacionalne inicijative povežu s inicijativama EU-a za dvostruku tranziciju.

Od sudionika pilot-projekta očekuje se da u bliskoj suradnji s JRC-om (Zajednički istraživački centar) i OR-om (Europski odbor regija) utvrde područja na koja žele usmjeriti pilot-mjeru. To mogu biti socioekonomski izazovi ili izazovi u pogledu politika, određeni gospodarski sektori i/ili područja politike ili instrumenti. Aktivnosti u okviru pilot-mjere bit će prilagođene područjima od najvećeg interesa za svakog sudionika.

Rok za podnošenje prijava jest 25. travnja 2022.

Odabrana teritorijalna područja bit će objavljena u svibnju, a službeno pokretanje projekta zakazano je za 17. svibnja.

 

Više informacija i uputa o podnošenju prijave: Pilot-mjera za partnerstva za regionalne inovacije: vaša regija sada se može prijaviti (europa.eu)

Skip to content