“EUCF inicijativa ponovno poziva lokalne vlasti te predstavnike gradova i općina na razini cijele Europske unije da apliciraju i ostvare financijsku potporu koja će im pomoći u financiranju aktivnosti i usluga potrebnih za razvoj investicijskih koncepata te u provođenju aktivnosti utvrđenih njihovim planovima energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama”, stoji u priopćenju.

Fiksnom potporom do 60 tisuća eura po prijavi EUCF inicijativa će financirati sve interne i eksterne aktivnosti i usluge gradova i općina koje su potrebne za razvoj investicijskog koncepta. Kandidati koji uspješno apliciraju za EUCF poticaje, dobivena bespovratna sredstva moći će upotrijebiti za razvoj investicijskog koncepta, dokumenta koji investitorima i financijskim institucijama pruža potrebne informacije za procjenu investicijskog projekta, poručili su.

Drugi rok  za prijavu otvoren je i istječe 31. svibnja 2021.

Sve dodatne informacije dostupne su na linku: https://eucityfacility.eu/, gdje se u nekoliko brzih koraka može obaviti i online prijava (https://fmp.eucityfacility.eu/iss/CheckForm/). Dokumentacija: https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/EUCF_2nd_CALL_DOCUMENT.pdf

EUCF_Guidelines_for_Applicants_2021.pdf (eucityfacility.eu)

Skip to content