Radi se o financijskom instrumentu namijenjenom financiranju novih dugoročnih investicija malih i srednjih poduzetnika iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), koji Republici Hrvatskoj stoje na raspolaganju u okviru Prioritetne osi 3 “Poslovna konkurentnost”, u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020

Zapravo, riječ je o kreditima koji su dostupni na hrvatskom financijskom tržištu još od 2018. godine, a imaju za cilj smanjiti teškoće s kojima se mala i srednja poduzeća susreću u pristupu financiranju zbog niske razine kapitaliziranosti, nedostatnog kolaterala u kombinaciji s relativno velikim rizikom te, posljedično, nesklonosti poslovnih banaka na njihovo financiranje. U tom cilju je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dodijelilo provedbu ovog financijskog proizvoda Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR), upravo u smjeru prevladavanja financijskog jaza s kojima se mala i srednja poduzeća susreću u traženju vanjskih izvora financiranja potrebnih za njihovo osnivanje, rast ili razvoj.

Kao upravitelj sredstava ESIF, HBOR plasira EU sredstva putem financijskih posrednika, odnosno tri poslovne banke i to Erste&Steiermarkische Bank d.d., Privredne banke Zagreb d.d. i Zagrebačke banke d.d.. Postupak dodjele kredita sastoji se u tome da navedene banke zaprimaju zahtjeve za kredit, te samostalno procjenjuju poduzetnika i predloženo ulaganje (investiciju) te, u slučaju pozitivne ocjene, sklapaju ugovor o kreditu u svoje ime i za svoj račun (u pogledu svog udjela u kreditu) te u ime i za račun HBOR-a (u pogledu ESIF udjela u kreditu).

Dakle ESIF krediti za rast i razvoj plasiraju se udruživanjem EU sredstava sa sredstvima navedenih poslovnih banaka u omjeru 50:50, čime se bankama smanjuje rizik kreditiranja te shodno tome i kamata kredita. Na ovaj način poduzetnicima je osigurano preko 1,6 milijardi kuna. Od toga je trenutno tržištu na raspolaganju 1 milijarda kuna za poduzeća u fazi rasta i razvoja koja posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit u prerađivačkoj industriji, turizmu, kreativnoj industriji te uslugama dodane vrijednosti.

ESIF kreditima za rast i razvoj osigurava se bolji pristup financiranju malih i srednjih poduzeća, a samim time pruža se potpora održivom razvoju hrvatskog gospodarstva, posebno sada, u vrijeme krize uzrokovane epidemijom COVID 19.

U prilogu ovog članka nalazi se i letak sa kratkim informacijama, kao i kratki promotivni video.

Dodatne informacije možete pronaći na: https://www.hbor.hr/kreditni_program/esif-krediti-za-rast-i-razvoj

Letak HBOR

Skip to content