U Razvojnoj agenciji KARLA d.o.o. će 21.11.2016. biti održan seminar “Europski fond za regionalni razvoj” te od 22. do 24.11.2016. radionica Upravljanje projektnim ciklusom. Edukacija se provodi u okviru projekta KaŽu5 EduKA sufinanciran sredstvima OP Konkurentnosti kohezija 2014-2020.

Predviđene teme seminara ERDF: što je ERDF, koji su natječaji ERDF u Republici Hrvtaskoj, što se može financirati iz ERDF, kako ostvariti pravo na korištenje ERDFa….i sl. Na trodnevnoj radionici Upravljanje projektnim ciklusom će se u informatičkom kabinetu Razvojne agencije vježbati izrada projektne aplikacije odnosno projektnog prijedloga. Seminari počinju u 09,00 sati!

Kapacitet osoba po seminaru/radionici je max 20.  Prijave i upite primamo na [email protected] do 18.10.2016. odnosno 21.11.2016.(za PCM).

Skip to content