Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije organizirala je za predstavnike gradova, općina i županije edukativne radionice o izradi Provedbenih planova.

Naime, izrada Provedbenih planova nova je zakonska obveza za sve jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave. Svi načelnici, gradonačelnici, kao i županica, moraju u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost donijeti svoje Provedbene planove za iduće 4 godine mandata. Riječ je o dokumentu koji će zamijeniti dosadašnji Plan razvojnih programa, a u kojem će biti točno definirani svi projekti i aktivnosti koje se provode i što je najvažnije – bit će povezani s proračunom. Također, obveza je i izvještavanje regionalnom koordinatoru, Razvojnoj agenciji Karlovačke županije, o provedbi tog dokumenta i to svakih 6 mjeseci.

Provedbeni programi moraju također biti u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom i Planom razvoja Karlovačke županije. Kako Provedbeni planovi moraju biti doneseni u prvoj polovici rujna, a Plan razvoja Karlovačke županije tada još neće biti usvojen na Skupštini, Provedbeni planovi naknadno će se moći revidirati.

Donošenje Provedbenih planova trebalo biti znatno pojednostavniti i uvesti red u sustavu strateškog planiranja. Do sada su se, naime, donosile razne sektorske strategije, a provedbeni planovi u sebi će obuhvatiti sve aktivnosti i programe pojedinog grada, općine i županije, od primjerice socijalnih  programa, kulturnih, pa do strateških projekata i redovnih aktivnosti u sklopu funkcioniranja jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave.

Edukativnoj radionici prisustvovala je i županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin koja je pozvala sve gradonačelnike i načelnike da ispune ovu zakonsku dužnost. Naglasila je da će Provedbeni programi, koji se donose za razdoblje od 4 godine, obuhvatiti i predizborne programe s kojima su gradonačelnici i načelnici izašli na izbore i osvojili mandate, a cilj je da se ti programi i provode, te da se mnogobrojni projekti u Karlovačkoj žuapniji uspješno realiziraju.

Edukativnoj radionici, zbog epidemioloških razloga održanoj u dvije skupine, odazvali su se predstavnici svih 5 gradova i 17 općina na području Karlovačke županije. Nakon uvodnih, u planu je održavanje još nekoliko individualnih operativnih radionica o izradi Provedbenih planova.

Skip to content