Edukacija

Poziv na webinar u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“

Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027. Cilj ovog modula je upoznati sudionike s osnovama strateškog planiranja i da sudionici dobe više informacija o osnovnim dijelovima strateških dokumenata koje su neophodne za kvalitetnu izradu strateških...

PLAN RAZVOJA I ŠIRA JAVNOST

PLAN RAZVOJA I ŠIRA JAVNOST

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, kao koordinator izrade Plana razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027., otvorila je adresu elektroničke pošte namijenjenu dionicima i zainteresiranoj javnosti: [email protected] Na navedenu...

Poziv na webinar     

Javna ustanova regionalna Razvojna agencija Karlovačke županije provodi projekt „KaŽu5 EduKA II“ KK.10.1.3.03.0013 koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Tehničke pomoći za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. Projekt KaŽu5...

Skip to content