+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr

Održan sastanak u okviru programa INTERREG DANUBE

Dana 1. ožujka 2019.g.  u prostorijama ureda Karlovačke županije u 11,00 sati je održan koordinacijski sastanak u okviru moguće prijave projekta ispred Karlovačke županije i Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, na 3. poziv programa INTERREG DANUBE. Na...

Održan sastanak u Općini Josipdol

U Općini Josipdol dana 22.02.2019, nastavno na kolegij Župana održan je sastanak sa načelnikom Općine Zlatkom Mihaljevićem i pročelnicom Ivankom Turkalj. Sastanak je održan nastavno na kolegij župana koji je održan u Općini Josipdol dana 18.02.2019.g. Sastanak je...

Obavijest

Radionica Financijsko upravljanje čije je održavanje predviđeno za 25.02.2019. g se odgađa te će se održati u petak 01.03.2019.g u 11:00 h.

Prezentacija nagrađenog projekta Zagreb Time Travel

U uredu župana Karlovačke županije, a na inicijativu ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije dr. Vilka Klasana, dana 18.02.2019. održana je prezentacija nagrađenog projekta Zagreb Time Travel sa ciljem poboljšanja turističke ponude...

Sastanak u općini Lasinja

Dana 14.02.2019. godine na inicijativu ravnatelja Ustanove dr. sc. Vilka Klasana održan je sastanak s načelnikom općine Lasinja g. Željkom Prigorcem. Sastanak je nastavak na kolegij Župana održan u općini Lasinja dana 04.02.2019. godine. Tema sastanka bili su projekti...