+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr
Radni sastanak kod pomoćnice Mišković

Radni sastanak kod pomoćnice Mišković

U srijedu 13. studenog 2019. godine u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije održan je sastanak oko koordinacije i pripreme „Intervencijskog plana Grada Slunja i pridruženih Općina Cetingrad, Rakovica, Saborsko, Plaški, Krnjak i Vojnić“. Sastanku je...

Koordinacijski sastanak Jedinice za Intervencijski plan

Koordinacijski sastanak Jedinice za Intervencijski plan

U srijedu, 6.11.2019. godine, u dvorani za sastanke JU RRA Karlovačke županije u Karlovcu održan je osmi koordinacijski sastanak Jedinice za Intervencijski plan Grada Slunja i pridruženih općina (Cetingrad, Plaški, Rakovica, Saborsko, Vojnić i Krnjak). Na sastanku su...

Dan Hrvatske 2019 – KroatienTAG 2019

Dan Hrvatske 2019 – KroatienTAG 2019

Na poziv Hrvatsko-austrijske trgovinske komore na “Danu Hrvatske 2019” koji je održan u srijedu 23. listopada 2019. godine u Raiffeisensaal, Raiffeisen – Platz, Raaba Grambach pored Graza, iz JURRA Karlovačke županije nazočili ravnatelj dr.sc. Vilko Klasan i...