Edukacija

Usavršavanje u području javne nabave

Usavršavanje u području javne nabave

Javna Ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije organizirala je besplatnu edukaciju  za obnovu certifikata iz javne nabave u trajanju od ukupno 8 sati u sklopu projekta KaŽu5EduKa II. Tema edukacije je "Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave...

Objavljen Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu (Rok: 10. prosinca 2021.)

Objavljen Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu (Rok: 10. prosinca 2021.)

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj...

Poziv na webinar u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“

Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027. Cilj ovog modula je upoznati sudionike s osnovama strateškog planiranja (vrstama strateških dokumenata, hijerarhijskom strukturom i zakonskom regulativom). Sudionici će dobiti više informacija o osnovnim...

Praktična radionica za lokalne koordinatore

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije 22. listopada 2021. godine organizira drugu po redu edukaciju za lokalne koordinatore. Radi se o Praktičnoj radionici pod nazivom „SPUR i Provedbeni programi za JLS“, a održat će se online pristupom na...

Skip to content