Edukacija

Pokrenuta je izrada Teritorijalne strategije Panonske Hrvatske

Pokrenuta je izrada Teritorijalne strategije Panonske Hrvatske

Statistička regija HR NUTS 2 sastoje se od 4 neadministrativne jedinice nastale grupiranjem županija kao administrativnih jedinica niže razine. Uz Jadransku Hrvatsku, Gard Zagreb i Sjevernu Hrvatsku u nju se ubraja i Panonska Hrvatska. U skupinu Panonske Hrvatske, uz...

Obavijest o zimskoj stanci održavanja on-line edukacija

Obavještavamo trenutne i buduće polaznike naših on-line edukacija u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“, kako Javna ustanova Regionalna razvojna agencija ima zimsku stanku u održavanju webinara. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije nastavit će...

Završetak svih Modula edukacija o EU projektima (1. Grupa)

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije provodi projekt „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja...

PRIJAVLJEN PROJEKT „Demencija i COVID-19“

U sklopu poziva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ iz Europskog socijalnog fonda prijavljen je projekt naziva „Demencija i COVID-19“. Prijavitelj je Dom zdravlja Ozalj, a partner na projektu je Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa....

PROJEKTIKA online

PROJEKTIKA online

Dana 27.11. održano je predstavljanje Kataloga projekata Karlovačke županije "PROJEKTIKA online" u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Karlovac.  Katalog projekata Karlovačke županije predstavili su:  Martina Furdek Hajdin, županica Karlovačke...

Skip to content