Dana 22. siječnja 2019. godine održana je edukacija u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU na temu Strateškog planiranja i upravljanja razvojem na kojoj je predstavljen informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem te Središnji elektronički registar razvojnih projekata.
Središnji elektronički registar razvojnih projekata omogućuje povezanost razvojnih projekata sa aktima strateškog planiranja, utvrđuje obveznike unosa podataka u Registar, način unosa podataka te vrste podataka, što je unaprijed definirano Uredbom o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata.
Strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR) se odnosi na razvojna načela, ciljeve i aktivnosti potrebne za ostvarenje strategije s ciljem provedbe određenih prioriteta kako bi se osigurao razvoj društva i teritorija. Republika Hrvatska ima za cilj uspostavu sveobuhvatnog i koherentnog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem na nacionalnoj razini koji podrazumijeva definiranje smjera razvoja, prioriteta, ciljeva i željenih rezultata kao i raspodjelu resursa za ostvarenje istih.
Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske uređuje se sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno pripremu, izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela.
 
Neke od najznačajnijih novina koje se Zakonom po prvi puta uvode u sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske je uz uspostavu informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem te središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata i sljedeće; izrada Nacionalne razvojne strategije za razdoblje od 10 godina, jačanje institucionalnih kapaciteta za provedbu strateškog planiranja i usklađivanje ciljeva akata strateškog planiranja s elementima proračuna.

Na radionici su sudjelovali i predstavnici JU Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, koja kao regionalni koordinator zajedno s Ministarstvom u programskom rješenju SPUR-a ima upravljačku, kontrolnu i koordinacijsku ulogu.

Skip to content