Putem portala e-savjetovanja, 7. svibnja 2021, objavljen je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te je dostupan za javnu raspravu.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu te pripadajuću infrastrukturu.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  1. a) jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
  2. b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
  3. c) javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića
  4. d) dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore po Natječaju je 200.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore po projektu je 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je najviša vrijednost potpore po projektu 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

U e-savjetovanje možete se uključiti putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16554.

Uz natječaj su učitani i ključni prilozi, koji se nalaze pod “Ostali dokumenti”.

 

Pozivamo vas na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem konstruktivnih komentara i prijedloga na tekst natječaja, najkasnije do 24. svibnja 2021. godine.

Skip to content