Ministarstvo poljoprivrede je putem svoje web stranice objavilo Izmjena Javnog poziva za sufinanciranje pripreme infrastrukturnih projekta kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini za 2021. godinu. Produžen je rok za podnošenje Zahtjeva do 15. listopada 2021. godine. Izmjene Javnog poziva možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/pristup_info/javni%20pozivi/JP_sufinanciranje_pripreme_infrastrukturnih_projekata2021//Izmjena%20Javnog%20poziva.pdf

Svrha Javnog poziva je sufinanciranje pripreme infrastrukturnih projekta kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini za 2021. godinu. Sredstva se usmjeravaju na sufinanciranje projektno tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje infrastrukturnih projekata kojima se potiče i promiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača te koji doprinose smanjenju emisije stakleničkih plinova i otpornosti na klimatske promjene

Prihvatljivi prijavitelji su Jedinice područne (regionalne) samouprave

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore po Javnom pozivu je 5.000.000,00. Najviša vrijednost potpore po projektu je 400.000 kn, a sufinancira se 85% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta izrade projektno tehničke dokumentacije za koju se ponosi Zahtjev.

Projektnu dokumentaciju možete naći na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1198

Ukoliko imate pitanja vezano za navedenu javnu raspravu, molimo da nam se obratite na mail adresu [email protected]

Skip to content