Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o. organizirala je radionicu na temu pripreme projekata za sufinanciranje iz ESI fondova, prema metodlogiji Upravljanje projektnim ciklusom.

Radionica je održana 30. i 31. listopada u prostorijama Razvojne agencije Karlovačke županije, Haulikova 14, od 09,00 do 14,00 sati, a na radionici se obrađivao i MIS obrazac (on line obrazac u integriranom informacijskom sustavu za upravljanje Kohezijskim fondom i strukturnim fondovima).

Radionica je organizirana u okviru projekta KaŽu5 EduKA, sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

vodnevna radionica

Skip to content