U dvorani za sastanke Općine Krnjak, 25. svibnja 2020., održan je drugi u nizu sastanaka Jedinice za Intervencijski plan radi usuglašavanja  vizije, ciljeva i razvojnih prioriteta Intervencijskog Plana grada Slunja i općina Cetingrad, Krnjak, Plaški, Rakovica, Saborsko i Vojnić. Formulirane  opcije vizije, ciljeva i prioriteta pripremljene su i prezentirane od strane Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije. Sudionici sastanka također su raspravljali o potrebama Intervencijskog plana i mogućnostima financiranja i realiziranja projekata. Zaključci sa sastanka Jedinice za Intervencijski plan bit će predstavljeni Partnerstvu za Intervencijski plan 27. svibnja 2020.

Skip to content