Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU obavještava da su Upute za postupanje jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave tijekom obavljanja poslova strateškog planiranja i upravljanja razvojem dopunjene Uputama za dopunu Biblioteke pokazatelja.

Cilj je osigurati ujednačen pristup i pravilnu primjenu odredbi zakonodavnog okvira kojim se uređuje priprema, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja.

Nove Upute za dopunu Biblioteke pokazatelja dostupne su na poveznici: Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Skip to content