Izrada programskih dokumenata na nacionalnoj razini za novi VFO 2021.-2027. bliži se svom kraju Završeni je treći ciklus konzultacija u izradi programskih dokumenata na nacionalnoj razini. Do sada, odrađena su tri ciklusa konzultacija Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU sa svim relevantnim dionicima.

Kako bi dionici sa područja Karlovačke županije bili upućeni u mogućnosti financiranja projekata u okviru cilja politike 2. Zelena HR, niže u tekstu dajemo na uvid radne materijale u kojima su navedene vrste aktivnosti koje će biti prihvatljive za financiranje u VFO 2021.-2027. iz navedenog cilja kao i kratku prezentaciju na tu temu.

3. sjednica RS-ova_PO2

Tablica – 3. mini ciklus_Povezana_Clean

Skip to content