Javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2016. godini objavljen je  27. travnja 2016., a rok za podnošenje prijava je 60 dana. Prijedloge za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe.

Priznanja i nagrade dodjeljuju se za više područja – za poslovni sektor, jedinice lokalne samouprave, udruge i odgojno-obrazovne ustanove.

U poslovnom sektoru će se nagrade i priznanja dodijeliti u četiri glavne kategorije – za doprinos zaštiti okoliša kroz unaprjeđenje ili realizaciju projekata u sustavima upravljanja, za novi proizvod i uslugu koji doprinose održivom razvoju, za primjenu inovativnog rješenja u području proizvodnih procesa i metoda te za međunarodnu poslovnu suradnju. Određena je i dodatna peta kategorija za projekte kojima se značajno doprinosi očuvanju bioraznolikosti i podržavanju prirodnih ekosustava, a pobjednik u ovoj dodatnoj kategoriji bira se između tvrtki koje su se prijavile za neku od osnovnih kategorija. Finaliste ove nacionalne nagrade iz poslovnog sektora Ministarstvo će prijaviti za Europsku poslovnu nagradu za okoliš koja se dodjeljuje na razini EU-a svake dvije godine.

Za jedinice lokalne i regionalne samouprave dodijelit će se priznanja i nagrade za doprinos zaštiti okoliša koji uključuje postupanje u smislu boljeg gospodarenja otpadom, mjere energetske učinkovitosti, poticanja održivog transporta, provedbu zelene javne nabave ili zaštite okoliša u bilo kojem vidu.

Udrugama civilnog društva će se nagrade i priznanja dodjeljivati za uspješnu realizaciju, inovativnost i održivost projekata kojima se promiče i unaprjeđuje zaštita okoliša i energetska učinkovitost.

Priznanja i nagrade bit će dodijeljene i pojedincima unutar odgojno-obrazovnih institucija koji svojim aktivnostima i projektima iz zaštite okoliša promiču održivi razvoj.

Tekst javnog natječaja i obrasci za prijave po kategorijama objavljeni su na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a možete ih preuzeti OVDJE.

Skip to content