Državne potpore čine važan dio financiranja gospodarske djelatnosti i definiraju se kao oblik državne pomoći ili pomoći nekog drugog javnog tijela kojim država transferira sredstva određenom dijelu gospodarstva ili pojedinim privrednim subjektima radi poticanja privrednih aktivnosti. Kako bi približili državne potpore korisnicima, dana 11. listopada 2022. godine u organizaciji Javne ustanove InovaDR i poduzeća Okviri znanja u Poduzetničkom inkubatoru u Dugoj Resi održan je seminar o Državnim potporama. Seminaru su prisustvovali brojni dionici iz realnog i javnog sektora, a među njima i zaposlenici Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije. Seminar je dao odgovore na brojna pitanja vezana uz dodjeljivanje državnih potpora pri čemu je poseban naglasak bio i na tzv. „de minimis“ potporama, odnosno potporama male vrijednosti.

Predavač na seminaru bio je gospodin Marko Maček, direktor za državne potpore u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR).

Skip to content