Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije i ove se  godine uključila u obilježavanje Dana otvorenih vrata EU projekata, manifestaciju koju od 20. do 30.11.2021. organizira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Cilj održavanja “Dana otvorenih vrata EU projekata” je što široj javnosti predstaviti projekte koji su dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u svim područjima života.

Zbog epidemioloških razloga, umjesto javnih skupova Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije organizirala je snimanje televizijske emisije. Tako je u suradnji s Trend televizijom organizirano snimanje tv debate, u kojoj su najrelevantniji sugovornici govorili o projektima koji se provode i pripremaju na području Karlovačke županije, te o njihovom doprinosu boljem životu građana i šire zajednice.

U tv debati su sudjelovali županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin, gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković te zamjenik ravnatelja JURRA-e Krunoslav Kralj. Također, snimljeno je i više video materijala o nizu uspješno završenih projekata, od Pročiščivača otpadnih voda do Aquatike, kao i o projektima koji se provode ili planiraju, primjerice o projektu Nikola Tesla poduzetnički centar, Regionalnom centru kompetentnosti, te o projektu obnove kina Edison, obnove vrelovoda pa i o projektu budućnosti –  Geotermici. Također, govorilo se i o velikim državnim projektima koji će na ogulinskom i karlovačkom području građane dugoročno i sigurno zaštiti od poplava. Svoje viđenje o tome koliko je Karlovačka županija uspješna u povlačenju novca iz EU fondova u emisiji je dao i zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol, koji je istaknuo kako Karlovačka županija izvrsno koristi europski novac i pritom realizira projekte koji su održivi i podižu kvalitetu života građana.

Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, govoreći o projektima koji se provode ili pripremaju, istaknuo je kako se njihov utjecaj vidi na svakom koraku. Primjerice: za školsku prehranu, za pomoćnike u nastavi, pa i za popodnevni rad vrtića – novac je dijelom osiguran iz europskih fondova. No, tu su i veliki infrastrukturni projekti, od aglomeracije do obnove vrelovoda  i rekonstrukcije Zvijezde. Sve te komunalne probleme, zaključio je gradonačelnik Damir Mandić, Karlovac bez europskog novca ne bi riješio.

Županica Martina Furdek Hajdin među ostalim je istaknula kako građani sigurno žive bolje zahvaljujući korištenju novca iz europskih fondova, jer mnogi projekti bez europskog novca ne bi mogli biti realizirani. Pritom, naglasila je, europska sredstva nisu cilj, nego alat za postizanje boljeg životnog standarda. Posebno se osvrnula na suradnju, što je, rekla je, jedan od temelja na kojima počiva Europska Unija. Karlovačka županija također se, prilikom pripreme i provođenja projekata rukovodi tim načelom, a projekt koji je sjajan primjer dobre suradnje jest, rekla je, projekt Susret s rijekom. Taj je projekt ujedinio tri grada, Karlovac, Ogulin i Ozlja, i pri tom donio nove turističke sadržaje svim građanima i turistima.

Zamjenik ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Krunoslav Kralj istaknuo je kako su za uspjeh u povlačenju novca iz europskih fondova važni jaki i stabilni proračuni gradova i općina, spremni projekti, a ne samo ideje i kao najvažnije, rekao je, to su znanja i vještine, odnosno ljudski kapaciteti. Stoga JURRA radi na tome da se izgrade i ojačaju ti kapaciteti u gradovima i općinama te u tome pomaže svim javnopravnim tijelima na području Karlovačke županije.

Emisija u povodu „Dana otvorenih vrata EU projekata“ sufinancirana je bespovratnim sredstvima iz Fonda za regionalni razvoj, u okviru projekta „KaŽu5 EduKA II“.

 

Skip to content