Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije uključila se aktivno u događaj „Dani otvorenih vrata EU projekata, EU projekti u virtualnom izdanju“.

Ovaj događaj dio je šire kampanje Europske komisije pod nazivom „EU in My Region“ koja ima svrhu potaknuti građane Europske unije da se informiraju o brojnim projektima sufinanciranim sredstvima EU fondova koji se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini, koji podižu kvalitetu života i doprinose daljnjem razvoju njihove lokalne zajednice.

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije predstavila se kratkim videom pod nazivom „Regionalni centri kompetentnosti i Nikola Tesla Poduzetnički Centar – dvije priče dva projekta- od ideje do realizacije“ koji možete pogledati na sljedećem linku https://dov2020.strukturnifondovi.hr/Home/Detail/4e475d94-bd2e-4db7-8637-19b329a63cf5

Isto tako, dana 20. studenoga 2020. održan je webinar na temu „Novi višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027.“ U uvodnom dijelu webinara, ravnatelj Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije dr. sc. Vilko Klasan dao je kratki osvrt na procese izrade nacionalnih strateških dokumenata i njihove poveznice s novom financijskom perspektivom. U nastavku je prezentacijom „Procjena kapaciteta za učinkovito i djelotvorno korištenje dodijeljenih bespovratnih sredstava EU“ sudionicima približio način funkcioniranja cijelog sustava EU projekata te kako povećati apsorpcijske kapacitete u novoj financijskoj perspektivi.

Martina Dvoržak, ispred Odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj sudionicima je približila procese strateškog planiranja te istaknula važnost strateškog planiranja za novu financijsku perspektivu.

Izlaganja su završena prezentacijom „Nove mogućnosti financiranja u Višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027.“ u kojem je Monika Cegur, ispred Odjela za pripremu i provedbu projekata i programa potpore, sudionike informirala o trenutačno dostupnim informacijama o novoj financijskoj perspektivi 2021. – 2027. (Fondovi koji će biti na raspolaganju, alokacije i promjene koje nas čekaju u novoj perspektivi).

Uvod – ‌webinar Novi VFO 21-27 – DoV 20.11.20

Nove mogućnosti financiranja – VFO 21-27_DoV 20.11.20

Procjena potreba za što bolju apsorpciju -DoV 20.11.20

Važnost strateškog planiranja – DoV 20.11.20

Dan otvorenih vrata

Skip to content