Kako izgleda priprema i provedba projekata koji se financiraju EU sredstvima? Otkud dolazi EU novac? Koliko je to komplicirano? Koji su projekti financirani EU sredstvima na području grada Karlovca i Karlovačke županije? Sve su to pitanja na koja su studenti danas dobili odgovor od savjetnika ravnatelja Zorana Lukšića i zamjenika ravnatelja Krunoslava Kralja.

Posjet je inicirala prodekanica za nastavu Veleučilišta u Karlovcu dr.sc. Mateja Petračić u cilju upoznavanja studenata s institucijama koje su na regionalnoj razini ključne u pripremi i realizaciji projekata financiranih EU sredstvima. Uz nas, rad HAMAG-BICRO-a, predstavio je kolega Franjo Vukić. Zamjenik ravnatelja Krunoslav Kralj upoznao je studente o zakonskoj regulativi relevantnoj za rad Razvojne agencije Karlovačke županije te o izazovima u pripremi i provedbi EU projekata. Savjetnik ravnatelja Zoran Lukšić upoznao je studente sa nekim od najvažnijih EU projekata koje je Razvojna agencija pripremila i koje provodi, kao integrirani projekt rekonstrukcije zgrade Oružane u Regionalne centre kompetentnosti (RCK) u strukovnim zanimanjima, Nikola Tesla Poduzetnički centar te još mnogim projektima.

Za kraj, raspravljalo se o vještinama i znanjima koji su potrebni za uspješan rad u ovom izazovnom području, pri čemu je naglašena važnosti cjeloživotnog učenja i stalnog stručnog usavršavanja, obzirom da se svijet oko nas ubrzano mijenja dok je na nama da držimo korak.

Skip to content