Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije i EDIC Karlovac, u petak, 17. svibnja, organizirali su dan otvorenih vrata, za sve posjetitelje koji su se željeli informirati o radu i projektima koje provodi Agencija. Dan otvorenih vrata započeo je u 10.00 sati kada su i došli prvi posjetitelji – studenti sa Veleučilišta u Karlovcu. U prezentaciji koju su prezentirali zamjenik ravnatelja i voditeljica odjela projekata dane su osnovne informacije o projektima i fondovima iz kojeg je moguće financirati projekte. Predstavljeni su projekti koji su trenutno u provedbi, u čijoj prezentaciji su također aktivno sudjelovali i ostali zaposlenici Agencije, zaposleni na projektima. Sljedeća prezentacija započela je u 12.15 kada su nas posjetili učenici Tehničke škole u Karlovcu. Osim samog prezentiranja projekata, poseban osvrt bio je na kampanju #ovajputglasam koju promiče EDIC Karlovac. Kako se uskoro bliže parlamentarni izbori, ovom kampanjom potiče se na izlazak na izbore a posebno je orijentirana na mlade glasače koji po prvi puta glasaju, pa je upravo posjet učenika završnog razreda Tehničke škole bila idealna prilika za promociju ove kampanje. Tijekom dana posjetili su nas također i ostali zainteresirani građani koji su se željeli informirati o našem radu. Dan otvorenih vrata završio je u 15.00.

Skip to content