Pozivamo sve zainteresirane građane da se prijave na DAN OTVORENIH VRATA Javne ustanove AQUATIKA-slatkovodni akvarij, Karlovac, koji će se održati dana 05. lipnja 2016. godine.
U sklopu Dana otvorenih vrata građanima će se omogućiti obilazak gradilišta akvarija uz pratnju voditelja. Polazak obilaska je s gradilišta, Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1a, a predviđeno trajanje obilaska je 40 minuta u periodu od 10:00 do 14:00 sati.
Planirane su 4 grupe posjetitelja, svaka grupa po 20 osoba svaki puni sat.
Prijave se zaprimaju po redosljedu prijave i prijaviteljima će se proslijediti odgovor s potvrdom zaprimanja za traženi termin ili u slučaju popunjenosti s drugim slobodnim terminom.
Građani se mogu prijaviti putem Obrasca prijave do 04. lipnja 2016. godine koji se treba dostaviti na
elektronsku adresu [email protected].
Pozivamo sve zainteresirane građane i poslovne subjekte da nam se jave.
Grad Karlovac je korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni Regionalna konkurentnost 2007-2013., ugovor br. R.C.1.1.05-0050 za provođenje projekta Slatkovodni akvarij i muzej rijeka – KAquarium“. Ukupna vrijednost projekta je 36.691.939,28 od čega su 36.222.282,45 kuna bespovratna sredstava.
Slatkovodni akvarij i muzej rijeka je lokalna turistička atrakcija temeljena na bioraznolikosti karlovačkih rijeka i jezera, te bogatoj tradiciji života uz rijeke, Akvarij će predstavljati floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja četiriju karlovačkih rijeka.
Buduća Javna ustanova AQUATIKA biti će namijenjena prvenstveno edukativnom turizmu, učenicima, studentima, akvaristima – hobistima i znanstvenicima, te će omogućiti odvijanje edukacijskih aktivnosti i aktivnosti na podizanju razine svijesti o značaju riječne flore i faune, očuvanju bioraznolikosti i općenito očuvanju prirode.

Poziv

Prijava

Skip to content