Kažu5Razvojna agencija KARLA provodi projekt KaŽu5 EduKa  u okviru Poziva na iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Razvojna agencija  će dobivena sredstva iz projekta utrošiti za jačanje i razvoj mreže podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima EU fondova iz redova javnopravnih tijela, kroz savjetodavnu potporu u pogledu pripreme i provedbe projekata, informiranje šire javnosti o mogućnostima i provedbi EU fondova, potporu jačanju kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu projekata i jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata.

Cilj projekta je educirati sva javnopravna tijela s područja Karlovačke županije na teme vezano uz uspješno povlačenje sredstava EU odnosno ESIF.  Za početak Vas obavještavamo da će se 27 i 28 listopada 2016. od 09,00 u prostorijama Razvojne agencije održati radionica upravljanja projektnim ciklusom. Kapacitet osoba je max 20.

Prijave i upite primamo na [email protected] do srijede 26.10.2016.

Skip to content