Sastanak na temu mogućnosti financiranja projekata cikloturizma iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. i Višegodišnjeg financijskog okvira 2021-2027. održan je danas u hibridnom obliku sa predstavnicima Karlovačke županije, Turističke županije Karlovačke županije i Turističkih zajednica sa područja KAŽUP.

Cikloturizam kao specifični oblik turizma uz druge oblike bicikiranja za aktivni odmor spada u rastuće oblike turističkih aktivnosti te predstavlja jedan od turističkih proizvoda s najvećom perspektivom razvoja a zahvaljujući izuzetnoj očuvanosti prirode, slikovitim raznolikim krajolicima od ravnica uz brojne rijeke i jezera do šumovitih gorja i visokih planina, brojnim zaštićenim prirodnim područjima i ostalim turističkim atrakcijama, Karlovačka županija je izrazito pogodna za razvoj cikloturizma. Tome doprinosi i bogata kulturno-povijesna baština, povoljna klima, blizina grada Zagreba te međunarodnih emitivnih tržišta ali i pozicija na važnom prometnom pravcu kojim turisti putuju na Jadransku obalu. Posebne pogodnosti Karlovačke županije su i konfiguracija terena u kojem prevladavaju, za biciklizam izrazito pogodni, blago brežuljkasti krajolici te mnoštvo malih naselja i s time povezana gusta mreža lokalnih cesta minimalno opterećenih motornim prometom, u što spadaju i turistički zanimljive povijesne ceste Karolina, Jozefina, Luzijana i Rudolfina.

Cikloturizam predstavlja bitan dio odgovora na dva ključna izazova koja EU želi riješiti kroz VFO 2021-2027: Zdravstveni i ekonomski izazovi uzrokovani pandemijom COVID-19 te Zeleni plan EU– 30% EU proračuna mora biti usmjereno na rješavanje utjecaja klimatskih promjena.

Izvori financiranja projekata cikloturizma uključuju Mehanizam za oporavak i otpornost, Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond, Europski socijalni fond +, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Horizon Europe, Connecting Europe Facility – Transport, LIFE, Interreg programi i drugo.

U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021-2026. predviđena je  investicija u javnu turističku infrastrukturu s ciljem: Održivog razvoja turističkih destinacija, smanjenja prekomjernog turizma u destinacijama s najvećim opterećenjem, povećanja atrakcijske osnove slabije razvijenih destinacija te zelene tranzicije turističkih destinacija pri čemu je vrijednost alokacije za turizam 2.2 milijarde kuna.

Karlovačka županija već ulaže znatne napore u razvoj cikloturizma kroz projekt Bike4river a i Turistička zajednica ima planove i ideje za daljnji razvoj cikloturizma u Karlovačkoj županiji. Slijedi sastanak sa općinama i gradovima kako bi se definirali konkretni projekti sa jasno određenim aktivnostima i troškovima. Razvojna agencija uz aktivnosti informiranja o natječajima i otvorenim javnim pozivima pružiti će stručnu pomoć javnopravnim tijelima sa područja Karlovačke županije kod prijave i provedbe projekata.

Skip to content