Na stranicama Ministarstva zdravstva objavljen Četvrti program „EU za zdravlje” 2021. – 2027. – vizija za zdraviju Europsku uniju. Četvrti program „EU za zdravlje” je uspostavljen Uredbom (EU) 2021/522, a provodit će ga Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA). Europska unija će investirati 5,3 milijarde eura u mjere za poboljšanje zdravlja ljudi u cijeloj Uniji i osiguranje visoke razine zaštite zdravlja ljudi u svim politikama i aktivnostima Unije u skladu s pristupom „Jedno zdravlje“ slijedeći ciljeve:

  1. Poboljšanje i promicanje zdravlja u Uniji
  2. Suzbijanje prekograničnih prijetnji zdravlju
  3. Poboljšanje lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih za vrijeme krize
  4. Jačanje zdravstvenih sustava, njihove otpornosti i učinkovitog korištenja resursa

 

Program „EU za zdravlje” provodit će se putem godišnjih programa rada. Mjere će biti organizirane u četiri tematska područja: sprečavanje bolesti, pripravnost za krize, zdravstveni sustavi te digitalizacija. Pritom će borba protiv raka biti u fokusu u sva četiri tematska područja.

Osim ciljeva programa na stranici su objavljene i poveznice na 5 poziva za dostavu projektnih prijedloga. Dostava projektnih prijedloga provodi se u periodu od 29. srpnja do 15. rujna. Prihvatljivi korisnici za financiranje su pravni subjekti, zdravstvene organizacije i nevladine organizacije u državama članicama EU i u trećim zemljama koje su se pridružile programu.

Sredstva koja se dodjeljuju po pojedinom pozivu su u iznosu od 2.000.000 do 5.000.000 eura , te se po pojedinom pozivu odabire 1 do 5 prihvatljivih projekata za sufinanciranje.

Više informacija može se pronaći na poveznici: https://zdravlje.gov.hr/?id=5503&pregled=1&datum=Thu%20Aug%2026%202021%2014:25:14%20GMT+0200%20(srednjoeuropsko%20ljetno%20vrijeme)

KaŽU5 EduKA II _EU za zdravlje

Skip to content