Interreg Projekt SLAM- Nagrada za projekt HITRO

Interreg Projekt SLAM- Nagrada za projekt HITRO

Na natjecanju Interreg Project Slam projekt HITRO, sufinanciran u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, osvojio je odlično 3. mjesto.  Jedan od ključnih ciljeva projekta je stvaranje prekograničnog partnerstva koje će osnovati, osposobiti i...
Obilježavanje 30 godina programa Interreg u Karlovcu

Obilježavanje 30 godina programa Interreg u Karlovcu

Ove godine obilježava se 30 godina od pokretanja programa Interreg. Interreg je inicijativa koja je posebno posvećena pomaganju europskim regijama da zajedno rade na pronalaženju rješenja za zajedničke ekonomske, ekološke, socijalne i kulturne izazove. Program...

Poziv na edukaciju 1. modul

Poziv na webinar Javna ustanova regionalna Razvojna agencija Karlovačke županije provodi projekt „KaŽu5 EduKA II“ KK.10.1.3.03.0013 koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Tehničke pomoći za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora....
Skip to content