Poziv na webinar

Poštovani, Javna ustanova regionalna Razvojna agencija Karlovačke županije provodi projekt „KaŽu5 EduKA II“ KK.10.1.3.03.0013 koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Tehničke pomoći za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. Projekt...
Savjetovanje o dugoročnoj budućnosti prekogranične suradnje

Savjetovanje o dugoročnoj budućnosti prekogranične suradnje

Europski odbor regija, zajedno s Europskim savezom građana prekograničnih regija radi na definiranju vizije dugoročne prekogranične suradnje. Kako bi postigao uravnoteženu viziju, Europski odbor regija pokrenuo je javno savjetovanje o zajedničkoj viziji dugoročne...
Pokrenuta je izrada Teritorijalne strategije Panonske Hrvatske

Pokrenuta je izrada Teritorijalne strategije Panonske Hrvatske

Statistička regija HR NUTS 2 sastoje se od 4 neadministrativne jedinice nastale grupiranjem županija kao administrativnih jedinica niže razine. Uz Jadransku Hrvatsku, Gard Zagreb i Sjevernu Hrvatsku u nju se ubraja i Panonska Hrvatska. U skupinu Panonske Hrvatske, uz...
Skip to content